NYHETSARKIVET
14 jan 2020 12:34
Svensk Försäkring sågar PRIIPs-förslaget
Nu sällar sig även Svensk Försäkring till den skara kritiker som uttryckt missnöje mot de europeiska tillsynsmyndigheternas förslag till förändringar av PRIIPs-regelverket.

Igår skrev vi om att Insurance Europe kritiserade den pågående översynen och hade flera synpunkter på de förslag som hittills lämnats. Svaret backas också av Svensk Försäkring, som nu skriver att de europeiska tillsynsmyndigheternas förslag får negativa marknadseffekter utan mervärde för kunderna.

PRIIPs-förordningen har inte varit igång länge men det står redan klart att lagstiftaren misslyckats med målsättningen att skapa lättförståelig och jämförbar information för konsumenterna.

"Försäkringskunder ska kunna förstå de produkter de köper och känna att deras behov av information är tillfredsställt. Svensk Försäkring välkomnar alla initiativ som bidrar till enkel, tydlig och jämförbar information som är anpassad efter konsumentens behov. Jag kan inte se att Priips-regelverket bidrar till detta", säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

I år väntas EU-kommissionen göra en mer omfattande översyn av förordningen, men de europeiska tillsynsmyndigheterna vill redan nu se förändringar. Förändringar som skulle innebära svårigheter för de svenska fond- och depåförsäkringarna, enligt Svensk Försäkring.

"Priips-förordningen är dessvärre inte anpassad för försäkringsprodukter. Det blir ännu tydligare nu. De nya förslagen riskerar att leda till missvisande och överbelastade faktablad. Detta hjälper inte konsumenter. Tvärtom, så riskerar de bara att bli ännu mer förvirrande", säger Lundström.

Ändringarna bidrar till stora krav på komplexa hänvisningar till information från olika finansiella aktörer. Det innebär att försäkringar med många investeringsalternativ kan behöva ha "hundratals olika faktablad". Det riskerar att leda till begränsade valmöjligheter bland fonder och andra investeringar för kunderna samt betydligt högre kostnader för försäkringsföretagen då de kan tvingas framställa ändrade faktablad.

Det här är ännu ett exempel på bristande rättssäkerhet i regleringsprocessen på EU-nivå och förslagen som lämnats fram är varken konsumenttestade eller har gått igenom en konsekvensanalys, menar Lundström.

"Tidtabellen för den fortsatta processen är mycket snäv; det finns varken tillräckligt med tid för fullgod analys i regleringsarbetet eller en rimligt tilltagen genomförandefas för företagen. Det är anmärkningsvärt med tanke på de uppenbara brister i regleringen som redan tidigare har konstaterats. Jag befarar att det hela istället för mervärde för konsumenterna kan leda till ett minskat konsumentförtroende", säger han.

Avbryt den inledda översynen genast och föreslå förändringar efter en grundlig genomgång av lagstiftningen. Det är den europeiska försäkringsbranschens förslag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561