NYHETSARKIVET
29 jan 2020 12:49
Fintechtjänst för kapitalförvaltare får 15 miljoner
Statliga Almi invest är en av aktörerna som investerar i fintechbolaget Limina, som erbjuder ett molnbaserat system för kapitalförvaltare.

Totalt får bolaget 15 miljoner kronor i finansieringsrundan, varav tre miljoner kommer från Almi Invest.

Limina har utvecklat en så kallad Investment Management Solution (IMS) som täcker orderläggning, portföljhantering, regelefterlevnad samt beslutsstöd i realtid. Bolaget vänder sig till en global mångmiljardmarknad "under snabb förändring".

Som en stor del av finansbranschen har många kapitalförvaltare föråldrade system. Flera branscher har ställt om till olika modernare lösningar, men inom kapitalförvaltning har många kvar en kombination av lokala system och hemmasnickrade lösningar. Då blir det kostsamt och utmanande att följa nya regelverk och byta till mer moderna system.

"Med starka investerare och ett team med djup kompetens från branschen expanderar vi nu initialt på den nordiska marknaden och i London. Vår teknologi har potential att förändra branschen i grunden", säger Ulf Svensson, vd Limina.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561