NYHETSARKIVET
29 jan 2020 12:51
Insurance Europe: Solvens 2 är bra, men inte perfekt
Solvens 2 behöver inte revolutioneras och det behövs definitivt inte nya lösningar till problem som inte redan existerar. Använd 2020-översynen som den möjlighet det är att förbättra ett bra, men inte perfekt regelverk. Det är budskapet som Insurance Europes vd Andreas Brandstetter tänker leverera under en konferens arrangerad av EU-kommissionen.

Det Solvens 2 behöver idag är en fokuserad översyn som täcker tre områden; hur rapporteringsbördan kan minskas, hur proportionalitetsprincipen kan användas i praktiken och hur hindren för långsiktiga affärer och investeringar kan minskas, uppger Brandstetter i en kommentar.

Branschorganisationen menar att proportionalitet just nu bara är en teoretisk princip och att den behöver appliceras mer i praktiken för att onödiga kostnader som i slutändan drabbar kunden kan undanröjas. Med det kan den europeiska marknaden även göras mer konkurrenskraftig, menar Insurance Europe.

Rapporteringen måste också göras enklare. I nuläget är bördan inte för stor men många av kraven används inte i tillräckligt stor utsträckning. Det Insurance Europe och Brandstetter vill se är att rätt och relevant information identifieras och levereras.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561