NYHETSARKIVET
29 jan 2020 12:52
Tio procent högre försäljning men tappade marknadsandelar för SEB Liv
Idag är det SEB:s tur att publicera sin bokslutskommuniké och där framgår att tillgångarna under förvaltning i divisionen ökade med 62 miljarder kronor till 395 miljarder kronor.

I rapporten anges att efterfrågan på livförsäkringsprodukter ökar och att divisionens försäljning blev tio procent högre än året innan. Det beror främst på försäljningen inom traditionell försäkring och depåförsäkring i Sverige.

Trots det tappade banken marknadsandelar i Sverige. I slutet av tredje kvartalet var andelen 7,5 procent från 8,6 procent ett år tidigare, något som tillskrivs den allt hårdare konkurrensen, marginalpressen samt flytt av pensionskapital.

Rörelseresultatet uppgick till 1,7 miljarder kronor, ner 11 procent jämfört med föregående år. Det beror dock på avyttringen av SEB Pension Danmark. Om avyttringen inte tas i beaktande så ökade rörelseresultatet med sex miljoner kronor jämfört med året innan, enligt rapporten.

När det kommer till premieintäkter så uppgick de för det fjärde kvartalet till 3,5 miljarder kronor. Det är nästan i linje med samma period föregående år då de uppgick till 3,4 miljarder. Sista kvartalets premier för SEB Life & Pensions i Sverige var högre än kvartalet innan, men lägre än efter både första och andra kvartalet.

Premieintäkterna var som vanligt störst i fondförsäkringar. För det fjärde kvartalet uppgick de till 2,4 miljarder kronor.

För SEB Life & Pension International uppgick premieintäkterna till 5,4 miljarder kronor. Där var ökningen från föregående år desto högre; vid fjärde kvartalet 2018 uppgick de till strax över tre miljarder kronor. Det innebär att premierna totalt för hela livverksamheten steg från 6,5 miljarder till 8,9 miljarder kronor.

I Sverige förvaltar SEB Life & Pension 278,8 miljarder kronor av de tidigare nämnda 395 miljarder kronorna. Ökningen jämfört med året innan blev 43 miljarder kronor, varav 37 miljarder gick till fondförsäkringar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561