NYHETSARKIVET
30 jan 2020 12:46
Inga kontrolluppgifter för lön och pension i år
Vid den här tiden fick vi förr om åren alltid kontrolluppgifter som utvisade hur mycket lön, pension eller andra ersättningar som utbetalats under det föregående året. Uppgifterna låg till grund för deklarationerna där man historiskt skrev in dem i sin deklarationsblankett men numera håller Skatteverket reda på utbetalningarna och deklaranterna behöver inte göra annat än att kontrollera att siffrorna stämmer.

I år kommer de inte att göra det, eftersom inkomster och skatter under 2019 istället har redovisats löpande, månadsvis. Men från banker kommer fortfarande kontrolluppgifter.

"Förra året fick Skatteverket in cirka 65 miljoner kontrolluppgifter från arbetsgivare, banker, pensionsinstitut med flera. Vi räknar med att det blir väsentligt färre i år. Men samtidigt har vi för 2019 fått in över 122 miljoner uppgifter om lön och pension som lämnats månadsvis", berättar Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

I årets deklaration är det de uppgifter som arbetsgivare och pensionsbolag skickat in till Skatteverket varje månad som kommer att vara förifyllda i deklarationen.

För kapitalinkomster skickas fortfarande kontrolluppgifter som tidigare.
Den som vill ha sin deklaration tidigt och digitalt kan skaffa en digital brevlåda för myndighetspost. Den som har digital brevlåda senast den 27 februari kommer få deklarationen digitalt under perioden 4 - 11 mars. Den som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan den 13 mars och 15 april.

Det berättar Skatteverket i ett pressmeddelande idag.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561