NYHETSARKIVET
30 jan 2020 12:46
Pension eller att fortsätta arbeta - utbildning och ekonomi påverkar valet
En ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft visar att förutsättningarna för att välja mellan att fortsätta arbeta eller gå i pension är ojämlika.

Möjligheten att välja påverkas i hög grad av utbildning, hälsa och ekonomi, enligt rapporten "Att arbeta vidare efter 65".

Rapporten baseras på resultat från HEARTS-studien, en enkätundersökning bland 5 913 personer om övergången från arbete till pension som genomförts årligen sedan 2015.

Slutsatsen är att människor med högre utbildning, bättre hälsa och ekonomi har större möjlighet att välja om de ska fortsätta arbeta eller gå i pension. Kvinnors beslut påverkas i högre grad av egen och närståendes hälsa. Det är även kvinnor som i större utsträckning anger ekonomiska skäl till fortsatt förvärvsarbete efter 65, de upplever i lägre grad en tillräckligt god ekonomi som tillåter dem att gå i tidigare pension.

Majoriteten av de som gick i pension vid 65 angav som orsak en längtan efter att själv få bestämma över sin tid och sin tillvaro.

"Resultaten visar att de som fortsätter arbeta efter 65 års ålder i första hand rapporterar positiva motiv och erfarenheter. Vi vet dock förhållandevis lite om långtidseffekterna och betydelsen av arbetet för det fortsatta åldrandet", säger rapportförfattarna Isabelle Hansson, Linn Zulka, Marie Kivi, Linda Hassing och Boo Johansson i en gemensam kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561