NYHETSARKIVET
30 jan 2020 12:50
Deltidsarbete sent i livet påverkar pensionen
Är det värt att riskera åtta procents lägre tjänstepension för att kunna jobba deltid nära pensionering? Så mycket mindre i förmånsbestämd tjänstepension riskerar nämligen en person som tjänar under 41 750 kronor i månaden att få om hen arbetar halvtid nära sin pension, enligt en ny rapport av Pensionsmyndigheten.

Rapporten från Pensionsmyndigheten kartlägger effekten av att deltidsarbeta i de tre största förmånsbestämda tjänstepensionsplanerna. Det visar sig att deltidsarbete sent i livet, alltså de sista åren innan pensionering, kan få en stor effekt beroende på avtalet och de olika inkomstnivåerna.

Deltidsarbete har störst negativ effekt för anställda inom PA16 avdelning 2 samt ITP 2. Vid högre inkomster blir den procentuella effekten större för anställda inom ITP 2.

"Tjänstepensionsavtalen är ofta utformade att ge högre ersättningar över intjänandetaket i den allmänna pensionen och baseras på genomsnittlig lön ett antal år före 65 beroende på vilket avtal du tillhör. Därför får deltidsarbete de sista åren innan pensionering stor effekt, särskilt för de med högre inkomster", säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten och en av rapportens författare.

Mindre negativ blir effekten däremot för kommun- eller regionanställda inom skolan eller vården, åtminstone jämfört med de kollektivavtalade tjänstepensionerna som rapporten granskar.

"För en anställd i vården med tjänstepensionsavtalet KAP-KL påverkas i praktiken inte den förmånsbestämda tjänstepensionen av deltidsarbete under de tre sista åren innan 65 års ålder", säger Elisabeth Stenberg, rapportförfattare och verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

Effekten av halvtidsarbete de sista fyra åren innan pensionering för avgiftsbestämda tjänstepensioner blir nästan likadan som för de förmånsbestämda, i alla fall vid inkomster under 41 750 kronor i månaden.

I rapporten visas också att ett tidigt uttag av den förmånsbestämda tjänstepensionen i vissa fall kan få en nästan lika stor effekt som deltidsarbete.

"För den som gör ett tidigt uttag av sin förmånsbestämda tjänstepension minskar tjänstepensionen med ungefär 0,30 – 0,68 procent per ytterligare kalendermånad innan 65 års ålder som uttaget sker. Om pensionering sker vid 61 år minskar den förmånsbestämda tjänstepensionen överslagsmässigt med 14 – 30 procent. Det betyder att deltidsarbete i vissa fall kan påverka tjänstepensionen i lika stor utsträckning som tidigt uttag, det vill säga att sluta arbeta helt", skriver Pensionsmyndigheten.

Att tänka igenom sitt beslut innan man går ner i arbetstid eller slutar jobba tidigare är något som bör göras då beslutet kan få en stor effekt på pensionen, menar Hannes Nilsson.

Rapporten jämför kollektivavtalade tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän (ITP 2), kommun- och regionanställda (KAP-KL) och statligt anställda (PA16 avdelning 2).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561