NYHETSARKIVET
30 jan 2020 12:51
Ingen hänsyn till anskaffningskostnader i regeringens nya plan för flyttar
Just nu arbetar man intensivt med de lagändringar av flytträtten som Finansutskottet beställde i sitt tillkännagivande till regeringen. Den forna Alliansen, Sverigedemokraterna och vänstern slog ju bakut mot regeringens proposition som man inte tyckte var tillräckligt långtgående och inte bidrog till att sänka flyttavgifterna tillräckligt.

Utskottet lämnade ett enigt så kallat tillkännagivande till regeringen, som fick i uppdrag att skyndsamt komma tillbaka med förslag på hur det ska kunna åstadkommas.
Utskottet skrev:

"Flyttavgifterna ska begränsas kraftigt, med utgångspunkten att de ska motsvara enbart de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköp eller överföringar, beräknade för försäkringar av samma slag.
2. Ett avgiftstak på flyttavgiften bör införas, där kostnaden uttrycks i kronor och ören.
3. Försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 bör omfattas av motsvarande flytträtt som försäkringar tecknade därefter, dock under förutsättning att inte avgörande skäl talar mot detta."

Till det kommer att utskottet uttalat att man ska göra skillnad mellan traditionella försäkringar och fond- och depåförsäkringar så att dessa kan ha olika regler för flyttavgiftsuttagen.

Pensionsnyheterna, och många med oss, har även antagit att regeringen planerat att ändra i den befintliga lagstiftningen där det står att anskaffningskostnader ska vara amorterade efter tio år och att bolagen därefter inte ska kunna kräva kunderna på ersättning för förutbetalda anskaffningskostnader.

Enligt uppgifter till Pensionsnyheterna kommer regeringen dock inte att ge sig på reglerna för anskaffningskostnader, som i dagsläget behandlas annorlunda än de rena administrationskostnaderna. Det syns för övrigt när livbolagen tagit fram sina nya avgifter där många valt att ta ut några hundralappar, 400 kr är ett medianvärde, och till det ofta en procentuell avgift ägnad åt att kompensera dem för utbetalade provisioner.

Enligt Pensionsnyheternas uppgifter jobbar man i departementet med att hitta en modell, en avgift som både ska täcka administrativa kostnader och anskaffningskostnader.

Det är ju numera sällsynt med höga up-frontersättningar, något som gjorde att bolagen tvingades betala ut höga provisioner vid försäkringarnas teckning. I dagsläget är det vanligare med lägre ersättningar på varje premie som då inte sjunker med tiden. Det gör att det inte blir så stora provisioner att amortera och det ska därför bli möjligt att hitta en avgift som ska täcka behoven och där man, precis som utskottet kommit fram till, inte ska ta någon hänsyn alls till anskaffningskostnader.

Kort sagt, det kan bli en enda flyttavgift för fond- och depåförsäkringar som ska kunna förses med ett maxtak. Återstår att se vilka nivåer regeringen kommer fram till. En proposition är planerad till juni 2020.

Det är värt att påminna om att det kan bli oförändrade regler för traditionella försäkringar och tankarna ovan rör alltså bara fond- och depåförsäkringar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561