NYHETSARKIVET
3 feb 2020 12:38
Åklagare: I nästa runda ska vi begära sakkunniga vittnen
Det blev ett bakslag och en stor prestigeförlust för Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten i processen mot Allra.

Åklagare Thomas Hertz är dock fast besluten att överklaga domen så sagan är inte all. I en intervju med Pensionsnyheterna efter fredagens presskonferens berättade han också att han i nästa instans ska begära att sakkunniga ska finnas med som experter under hela processen.

- Jag kommer överväga att hovrätten förordnar en sakkunnig eftersom tingsrätten bedömer att de saknar sakkunskap och de till och med bedömer att sakkunskapen saknas i Sverige. Då tycker jag att det är lämpligt att domstolen får bedöma var den här sakkunskapen finns, säger Hertz.

Anledningen till detta är att tingsrätten i Hertz mening bortsåg från det underlag och utredning han presenterade och bara fokuserade på om provisionerna för optionsaffärerna utgör ett överpris eller inte samt om köpet av aktier i Supero för fem gånger pengarna är ett överpris.

- Något annat har man inte tagit ställning till. Det är en relativt kortfattad dom, vilket förvånar mig då många av delarna som presenterades av mig var väldigt omfattande, sa Hertz under fredagens presskonferens.

Ett av åklagarsidans expertvittnen var i alla fall tydlig med att den summa som betalades för konstruerande av dessa komplexa värdepapper, 169 miljoner kronor, hade räckt för att anställa nio av Sveriges mest framstående värdepapperskonsulter i ett års tid.

- Man hade förmodligen aldrig anlitat ett företag som Oak Capital, som aldrig tidigare gjort den här typen av affärer.

Han är också oförstående till hur försvarets expertvittne Vikram Kapoors vittnesmål kunde få en större bäring på domen. Samtidigt fick han inte underlaget och kan därför inte uttala sig om hans sakkunskap.

- Det enda jag har fått är att han har en elteknikingenjörsutbildning i Indien och som jag uppfattade honom så saknade han annan utbildning. Så jag är lite fundersam kring hur hans vittnesmål kunde väga tyngre. Sen sa Vikram Kapoor själv att de slutsatser han dragit baserades inte på det underlag han presenterat utan andra underlag, som han glömt att ta med, säger Hertz.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561