NYHETSARKIVET
4 feb 2020 12:34
Dansk pensionsfond får anmärkning av finansinspektionen
Pensionsbolaget AP Pension i Danmark får kritik av landets finansinspektion efter en inspektion som ägde rum mellan januari och februari förra året.

Finanstilsynet har nu släppt en rapport om inspektionen och det framgår att myndigheten hittat en hel del områden i verksamheten som behöver stramas upp. Allt från ledningsstruktur, styrelsearbete och stresstest av risker i kapitalplanen behöver förbättras, enligt Finanstilsynet.

Dessutom fick AP Pension också ett krav på sig att säkra att regelefterlevnadsområdet har en tydlig complianceplan som tar höjd för alla relevanta områden och aktiviteter samt att området har nödvändiga resurser för att sköta sina uppgifter.

Pensionsbolaget fick också i uppdrag att ta ställning till de tredjepartsfonderna som erbjuds i dess fond- och depåförsäkringar. Detta för att säkra att kundernas bästa intresse tillvaratas, enligt Finanstilynet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561