NYHETSARKIVET
4 feb 2020 12:36
FI vill ändra reglerna om försäkringstekniska grunder
Finansinspektionen föreslår ändringar i försäkringsrörelsereglerna för försäkringsföretag. Ändringarna handlar om beräkning av volatilitetsjustering och förutsättningar för att använda matchningsjustering, vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar.

Ett annat förslag är att juridiska personer som vill köpa aktier i ett försäkringsföretag inte längre ska behöva använda vissa blanketter.

Förutom det lämnar FI också förslag på ändringar i antaganden om dödlighet för ålderspension och sjuklighet för sjukpension i FI:s föreskrifter om försäkringstekniska grunder.

"Antagandena tillämpas när en arbetsgivare enligt 3 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska beräkna kapitalvärdet av pension som en arbetstagare intjänat", skriver FI.

Föreskrifterna ska träda i kraft den 6 maj. Gällande föreskrifterna om försäkringstekniska grunder är förslaget dock att ändringarna tillämpas för första gången för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller närmast därefter.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561