NYHETSARKIVET
5 feb 2020 12:34
Lannebo lanserar grön obligationsfond
Den 18 februari lanserar Lannebo fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond. Den blir fondbolagets fjärde inom företagsobligationer men den första som bara investerar i gröna obligationer eller räntebärande värdepapper utgivna av "hållbara företag".

"Vår nya fond kommer att investera i gröna obligationer, men även i obligationer från hållbara företag och företag vars tjänster och produkter direkt verkar för att skapa en mer hållbar värld. Det kan handla om allt från vindkraft till skogsbruk", säger Katarina Ponsbach Carlsson, som ska förvalta fonden tillsammans med Karin Haraldsson.

Förvaltarna ska köpa in värdepapper med kreditbetyg mellan AAA till B-.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561