NYHETSARKIVET
5 feb 2020 12:36
Norska konsumentverket: Utbrett fusk när bolag mäter kvaliteten på sina fonder
Det norska konsumentverket (Finanstilsynet) varnar för omfattande fusk när pensions- och försäkringsbolag och fondförvaltare mäter kvaliteten på sina bland- och räntefonder.

I en undersökning visas det att bara fem bolag ger korrekta mått när det gäller avkastning jämfört med index medan 13 bolag gör jämförelser som får fonderna att framstå som bättre än vad de är.

Det handlar om vilket jämförelseindex bolagen väljer för sagda fonder. Problemet som Forbrukerrådet ser är att majoriteten väljer att mäta mot ett index som är väldigt enkelt att slå. Informationen till kunden visar därför att fonderna slagit sitt index men när de jämförs med korrekt jämförelseindex visar de istället en sämre avkastning, enligt Forbrukerrådet.

"Det är oärligt mot kunderna som riskerar att hamna i en onödigt dyr fond som på sikt minskar deras pensioner", uppger finansdirektör Jorge Jensen i en kommentar.

Konsumentverket har i sin granskning funnit att flera stora aktörer finns bland dem som fuskar med index, däribland Nordea, Storebrand, Gjensidige och Handelsbanken. Bland de som använder rätt index är KLP, DNB, Danica, Alfred Berg och Frende.

Norges finansinspektion har redan kritiserat denna praxis och skickade skriftlig kritik till bolag 2018 där det uppgavs att vilseledande resultat lämnas till kunderna.

Bolag uppmanades att förklara för kunderna när de använde sig av ett "snällare" jämförelseindex, något många fortfarande inte tagit till sig.

"Om det nämns överhuvudtaget så bagatelliserar man det med uttryck som "en möjlig avvikelse" eller med tekniska förklaringar som att kreditrisken inte helt återspeglas i referensindexet", uppger Jensen.

Forbrukerrådets tips är att välja fonder med lägst avgifter istället eftersom majoriteten av spararna inte rimligtvis kan ha kunskap om olika index, kreditrisker, durationsrisker och annan terminologi av mer teknisk art.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561