NYHETSARKIVET
5 feb 2020 12:37
Pensionsmyndigheten kräver 83 miljoner extra för 2020
Ändrade förutsättningar för Pensionsmyndighetens verksamhet för 2020 betyder att det behövs mer pengar för att säkerställa uppdraget. Därför har myndigheten nu skrivit en hemställan där ytterligare 83 miljoner kronor efterfrågas.

Anslaget behövs framför allt för tre områden; för att hantera regeringens mål gällande bostadstillägget, genomförande av den systemförnyelse som är nödvändig för att kunna ta hand om pensionsöverenskommelsen 2017 samt för att öka resurserna inom kundmötet.

Myndighetens verksamhet är planerad utifrån tillgängligt anslag om 628 miljoner kronor men förutsättningarna har ändrats sedan december, enligt brevet undertecknat generaldirektör Daniel Barr.

Vad gäller bostadstillägget framgår det att handläggningen varit ansträngd en längre tid. Förväntade effektiviseringar uteblev eftersom det tidig stod klart att det nya handläggningssystemet skulle bli nio månader försenat. Därför efterfrågade myndigheten redan i april 2019 ett temporärt resurstillskott på 54 miljoner kronor.

Tillskottet kom inte förrän i höstbudgeten och uppgick istället till 40 miljoner kronor. Tio miljoner av den summan behöver återbetalas då Pensionsmyndigheten på grund av det sena budgettillskottet inte hann spendera tilldelade medel och dess anslagssparande istället överskreds. Samtidigt som man då totalt fick 30 miljoner av de begärda 54 miljoner satte regeringen upp nya mål för bostadstillägg och kundservice som innebär "en väsentlig ambitionshöjning".

Ambitionen från regeringen är att Pensionsmyndigheten ska komma tillrätta med handläggningstiderna under 2020 i stället för 2021.

"För att det alls ska vara möjligt att klara av regeringens nya ambitiösare mål krävs omgående ytterligare medelsförstärkning", framgår det av brevet.

För kundmötet behöver Pensionsmyndigheten ytterligare anslag för att förstärka organisationen med 40 medarbetare samt ytterligare bemanningskonsulter, just för att på kort sikt uppnå den målsättning i årets regleringsbrev.

Just nu genomförs också systemsatsningen Nästa generations förmånssystem (NextGen) för att myndigheten ska kunna hantera reformagendan som följer av Pensionsgruppens överenskommelse från 2017.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561