NYHETSARKIVET
5 feb 2020 12:38
Kyrkans Pensionskassa avkastade 16 % i fjol
Tidiga siffror för Kyrkans Pensionskassa visar att förra årets totalavkastning uppgick till 16,2 procent.

Kapitalet steg till 21 miljarder kronor och solvensen ökade till 194 procent, enligt pensionskassan.

För 2018 uppgick totalavkastningen till 1,8 procent men det var visserligen ett utmanande och turbulent år för samtliga i liv- och pensionsbranschen. I slutet av 2018 var solvensen 178 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561