NYHETSARKIVET
5 feb 2020 12:38
Handelsbanken Livs resultat ökade 22 procent
Handelsbanken Livs rörelseresultat ökade med 219 miljoner kronor, motsvarande 22 procent, jämfört med föregående år. Det framgår av bolagets bokslut som släpps idag.

Totalt uppgick rörelseresultatet till 1 219 miljoner kronor.

Premieflödena utvecklades positivt jämfört med året innan. För fokusområdet tjänstepension ökade premierna med 11 procent, eller 324 miljoner kronor.

Nyteckning för fond- och depåförsäkringar ökade med 570 miljoner kronor (15 procent) jämfört med året innan och uppgick vid årsskiftet till 4 459 miljarder kronor, enligt bokslutskommunikén.

Jämfört med det tredje kvartalet så ökade nyteckningen inom fond- och depåförsäkringar med tre procent, från 937 till 966 miljoner kronor.

De inbetalda premierna ökade under året med 12 procent, från 17 733 miljoner till 19 940 miljoner kronor. För depåförsäkringar sjönk premierna med åtta procent men det vägdes upp av att premierna till fondförsäkringar växte med 26 procent, från 10 544 miljoner till 13 240 miljoner kronor.

Det finansiella resultatet blev -58 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på att avkastningen inom portföljerna för förvaltning av tradförsäkringar understigit avtalade garantiräntor.

- Vi har lagt ett fantastisk starkt år bakom oss och med en vinstökning på 22 procent och där vinsten översteg 1,2 miljarder. Våra kunder fortsätter att välja Handelsbanken för sin tjänstepension och det förvaltade kapitalet uppgår nu till 176 miljarder kronor, uppger vd Louise Sander via mail till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561