NYHETSARKIVET
23 mar 2020 12:49
AP2 investerar också i coronaobligation
Andra AP-fonden gör Folksamgruppen och Alecta sällskap och investerar i den sociala obligationen emitterad av IFC som ska utgöra krishjälp med anledning av coronapandemin.

Buffertfonden investerar 17 miljoner dollar i obligationen som totalt uppgår till en miljard dollar.

"Genom att investera i denna sociala obligation hoppas vi kunna bidra till att länder och marknader under rådande situation snabbt får tillgång till likvida medel för att hantera effekterna av Corona-smittan", säger Lars Lindblom, portföljförvaltare på Andra AP-fonden.TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561