NYHETSARKIVET
23 mar 2020 12:50
FI uppmanar försäkrings- och pensionsbranschen att använda sina buffertar
Finansinspektionen anser att försäkringsföretag och tjänstepensionskassor bör använda de buffertar de lyckats bygga upp när marknadsförhållandena var mer gynnsamma.

Coronavirusets spridning har drabbat hela det finansiella systemet, inte minst livbolagen och tjänstepensionskassorna vars långsiktiga verksamhet gör att de har en större andel riskfyllda tillgångar i portföljen. En stor nedgång på aktiemarknaden försämrar dessa företags solvens och gör de omfattande justeringar av sina portföljer under en kort period så drabbas även den finansiella stabiliteten och realekonomin negativt. Dessutom försämras de framtida pensionerna, skriver FI.

"Nu är ett sådant läge då försäkringsföretag och tjänstepensionskassor bör använda de buffertar som de har byggt upp under mer gynnsamma förhållanden. De försäkringsföretag som har interna buffertar utöver det riskbaserade kapitalkravet bör i det här läget använda dem. Om företag i stor omfattning säljer av tillgångar för att klara interna buffertkrav kan det leda till ytterligare negativa effekter på redan nedåtgående tillgångspriser. Dessutom riskerar det att sänka värdet på framtida pensioner", säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI skriver också att man har förståelse för att det samlade kapitalet i företag kan falla under rådande riskbaserade kapitalkrav, på grund av det ansträngda ekonomiska läget och att man därför ska ha en fortsatt dialog med företagen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561