NYHETSARKIVET
23 mar 2020 12:51
Svärdman: Pensionstillägget riskerar hela systemet
Det pensionstillägg som Socialdemokraterna lyckades driva igenom i Pensionsgruppen för två veckor sedan är en politisk bedrift som få applåderar och som riskerar att bli en stor belastning för statsbudgeten.

Det skriver Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman i en debattartikel i Dagens Arena.

"Vad pensionsgruppen har ställt sig bakom är inget annat än en ny version av garantipension. Alltså ett försörjningsbidrag för låginkomsttagare, som anses förtjäna denna rättighet för sitt långa arbetsliv och inte primärt på grund av sin låga pension. Förslaget är därmed inte enbart ett svek mot pensionssystemets principer utan också mot låg- och medelinkomsttagare", skriver Svärdman.

Den rätta insatsen att göra borde vara en "samfälld höjning av både pensionsålder och pensionsavgift" men Pensionsgruppen väljer enbart att höja pensionsåldern och införa tillägget. Därmed skjuts den enligt Svärdman nödvändiga höjningen av pensionsavgiften på en obestämd framtid, samt andra nödvändiga insatser för att personer med fysiskt krävande arbeten eller dålig hälsa ska kunna arbeta längre.

Pensionstillägget förstärker visserligen ekonomin för många pensionärer men till ett högt pris. Systemets bärande principer bryts ned och kan potentiellt fresta Pensionsgruppen att höja tillägget när pensionerna fortsätter att sjunka, menar Svärdman.

"Därmed riskerar pensionstillägget att bli en långvarig lösning och en allt större belastning för statsbudgeten. Pensionsgruppens agerande är endast begripligt utifrån den kortsiktiga politiska logikens rationalitet. Hade de istället axlat sitt ansvar skulle pensionstillägget inte sett dagens ljus och därmed respekterat Sveriges hittills största politiska överenskommelse och människors strävan att trygga sin egen ålderdom", skriver Svärdman


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561