NYHETSARKIVET
23 mar 2020 12:53
Sju fonder ligger under Pensionsmyndighetens kravgräns på 500 miljoner kr
Pensionsmyndighetens krav i förvaltningsavtalet innebär bland annat att fonderna på torget måste ha en halv miljard kr i externt kapital, alltså sparande som inte kommer från Premiepensionen.

Det här var ett sätt att för framtiden röka ut fonder som hade som enda målmarknad att jobba på PPM-torget. Fondbolagen har på olika sätt försökt att nå kravet, bland annat genom fusioner och uppköp av konkurrenter och flera låg väldigt nära gränsen vid ansökan.

Den senaste tidens kraftiga börsfall har lett till att fondernas förvaltade kapital sjunkit ihop och nu är det enligt Pensionsmyndigheten tio fonder som ligger pyrt till.

- Vi får indikationer dagligen och det är just nu 7 fonder som ligger under gränsen. Bestämmelsen om minsta tillåtna förvaltade kapital utanför premiepensionssystemet innehåller inte några lättnadsregler för situationer då det skulle kunna vara acceptabelt att kapitalet underskrider 500 miljoner, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, till Pensionsnyheterna.

Utan lättnadsregler så ska fonderna därmed bort från torget eftersom de inte uppfyller kraven. Men några avnoteringar har ännu inte skett.

- Det som händer är att vi meddelar fonden att den inte längre uppfyller kraven i avtalet och för en diskussion med fondbolaget om saken. Det blir lite case by case eftersom det kan vara olika skäl till varför de kommit under gränsen. Om det visar sig att fonden inte förefaller ha möjlighet att komma över gränsen så ska vi i ett första steg säga upp avtalet och därefter avregistrera fonden. Kapitalet kommer då att gå till Sjunde AP-fonden, säger Erik Fransson.

- Vi är självklart medvetna om frågan och den utmaning kravet kan innebära för vissa fondförvaltare under de omständigheter vi befinner oss i just nu. Vi följer utvecklingen noga. Myndigheten har även en dialog med departementet rörande situationen för pensionärer och pensionssparare på fondtorget. Det är inte heller alldeles uppenbart att det skulle gynna pensionsspararna i vissa fall att vänta med att vidta åtgärder, säger Erik Fransson och fortsätter:

- I en del fall kan nog komma att vara ganska uppenbart att det är låg sannolikhet att fonden inom en rimlig tid åter kommer över gränsen, säger han.

Så de fonder som efter mycket arbete med sammanläggningar för att få ihop den nödvändiga halva miljarden kan nu se att den sjunker ihop. Det beror då på att förvaltat kapital sjunker ihop när börserna faller men också för att många fonder drabbas av stora uttag från kunder som finns utanför Pensionsmyndighetens fondtorg.

Minskningar som beror på stora uttag utanför torget är förstås betydligt svårare att hämta igen än att hoppas på att börserna studsar upp igen, om de nu gör det.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561