NYHETSARKIVET
24 mar 2020 13:08
AP-fondsrapporten uppskjuten en vecka
Förra veckan skulle konsultfirman McKinsey skickat in den årliga granskningsrapporten om AP-fondernas verksamhet till finansdepartementet.

Rapporten blev dock uppskjuten med en vecka efter en diskussion mellan departementet och konsultfirman. Det krävdes en del kompletteringar och förtydliganden till vissa delar av rapporten.

Rapporten ska lämnas in den här veckan istället.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561