NYHETSARKIVET
24 mar 2020 13:09
FI följer EIOPA:s råd om lättnader i rapporteringskrav
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten publicerade i veckan ett förslag om att rapporteringskraven bör lättas för försäkringsföretagen för att mildra effekten av coronaviruset. Nu har Finansinspektionen beslutat att följa EIOPA:s rekommendation.

Här är förslagen på åtgärder som EIOPA lämnar med krav på omedelbart införande:

• Senarelagt sista datum för att lämna in den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av årsuppgifter med referensdatum 2019-12-31

• Senarelagt sista datum för att lämna in den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) av kvartalsuppgifter med referensdatum 2020-03-31

• Senarelagt sista datum för att lämna in solvens- och verksamhetsrapporten (SFCR) för 2019.

Finansinspektionen ska följa EIOPA:s rekommendation och medge lättnaderna i rapporteringskraven.

Enligt solvensregelverket ska försäkringsföretag ha en tillräckligt stor kapitalbas som löpande ska täcka solvenskapitalkravet och för att det ska säkerställas att de lever upp till kraven ska regelbundna kvalitativa och kvantitativa rapporter lämnas.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561