NYHETSARKIVET
24 mar 2020 13:09
Parterna enas om ändring i ITP-avtalets lönekapningsregler
PTK och Svenskt Näringsliv har enats om en ändring i ITP-avtalets lönekapningsregler för att inte tillfälliga lönesänkningar ska drabba den som har en förmånsbestämd pension.

Kapningsreglerna inom ITP betyder att begränsningar införs för hur stora löneökningar som blir pensionsgrundande för den som har mindre än fem år kvar att arbeta och gäller den förmånsbestämda delen ITP 2.

"Ändringen i ITP-avtalet omfattar endast situationer där förbundsavtal om korttidsarbete med statligt stöd tecknats. När en anställd som tillfälligt gått ner i lön återgår till ordinarie lön blir hela lönen pensionsgrundande; den "kapas" alltså inte som den normalt skulle ha gjort vid en kraftig löneökning", skriver PTK:s pensionsexpert Dan Wallberg på PTK:s hemsida.

Flera PTK-förbund har eller avser att träffa överenskommelser om korttidsarbete med statligt stöd. Avtalen gäller fram till årsskiftet och möjliggör att de anställda tillfälligt går ner i både lön och arbetstid men att staten subventionerar arbetskostnaden. När ett sådant avtal tecknas börjar PTK:S ändring om lönekapningsregler också gälla.

Det som regeringen föreslagit vad gäller ett nytt system för korttidsarbete med statligt stöd har kommit på grund av den pågående coronakrisen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561