NYHETSARKIVET
24 mar 2020 13:10
Prometheus väljer SPP
Pensionskassan Prometheus överlämnar sina medlemmars tjänstepensionsförsäkringar till SPP.

Under hösten började processen med att hitta ett större bolag att lämna över pensionerna till och SPP vann upphandlingen. Övertagandet gäller 3 000 medlemmars tjänstepensionsförsäkringar till ett värde av 300 miljoner kronor.

"Vi ser fram emot att kunna ge en långsiktig trygghet till Prometheus medlemmar. SPPs djupa kompetens inom tjänstepension i kombination med vår enkla systemlösning har skapat ett starkt erbjudande som vi förstås vill nå ut med till så många försäkringskunder som möjligt", säger Staffan Hansén, vd SPP.

Eftersom Prometheus haft som mål att leverera en bra avkastning samtidigt som pengarna förvaltas hållbart var just hållbarhetsarbete en avgörande faktor som ledde till valet av SPP.

"Centralt i arbetet har varit att hitta den absolut bästa lösningen för alla våra medlemmar och avsluta med trygg förvissning om att den fortsatta förvaltningen i det nya pensionsbolaget både är hållbar och ger fortsatt god avkastning. För den större delen av beståndet har vi nu funnit en bra mottagare i SPP som vi är mycket nöjda med", säger Maria Rehnborg, vd Prometheus Pensionskassa.

Förutsatt att affären får Finansinspektionens tillstånd tar SPP över beståndet den 30 april.

Det här gäller dock den del av Prometheus försäkringar som ligger utanför den formella basplanen i Fora.

Som vd Maria Rehnborg berättade för Pensionsnyheterna i början av månaden så måste beståndet lämnas över till två aktörer. Understödsföreningen har två olika typer av bestånd och det som nu finns kvar att överlåta är försäkringar inom Avtalspension SAF-LO.

Rehnborg berättar idag att hennes förhoppning är att besked från den andra parten man fört diskussioner med kommer den här veckan. Den nuvarande krisen har försvårat processen något och skapat fördröjningar, tillägger hon.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561