NYHETSARKIVET
24 mar 2020 13:11
Nya föreskrifter för gruppbaserade kapitalkrav för tjänstepensionsföretag
I dag skickade Finansinspektionen ut nya föreskrifter för gruppbaserade kapitalkrav för tjänstepensionsföretagen på remiss.

De ändringar som föreslås innebär nya bestämmelser om gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav (gruppsolvens), rapportering och företagsstyrning för grupper. Vidare föreslås en ny bestämmelse om vad tjänstepensionsföretag ska iaktta när de distribuerar försäkringar.

Syftet med de nya bestämmelserna är att åstadkomma en gruppreglering för tjänstepensionsföretag som motsvarar den reglering som gäller för försäkringsgrupper. Syftet är också att uppnå samma skyddsnivå oavsett om det är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller en försäkring.

Vidare föreslås ett förtydligande i FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Detta för att det ska framgå att begreppet försäkringsföretag, i definitionen av begreppet institut med internationell anknytning, även omfattar tjänstepensionsföretag.

De ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Pensionsnyheterna får återkomma med vad som egentligen menas med skrivningen ovan: "att uppnå samma skyddsnivå oavsett om det är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller en försäkring".

Den meningen får åtminstone Pensionsnyheterna att höra ekon från debatten om skyddsnivåer som formulerades som "same risk same rules", när striden rasade omkring tjänstepensionsföretagens framtida reglering och konkurrensen med försäkringsföretagen.

Till saken hör även att riksdagens finansutskott i november givit regeringen i läxa att återkomma med mildare regler för tjänstepensionsföretagen.

Detta efter det att tillämpningsreglerna fick många av de blivande tjänstepensionsföretagen att sätta kaffet i vrångstrupen och kräva bättre villkor för tjänstepensionsföretag.

Men, det bör betonas att det är en snabb, preliminär och ännu inte underbyggd spaning. Pensionsnyheterna tar gärna emot synpunkter i ärendet.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561