NYHETSARKIVET
25 mar 2020 13:10
Pensionsavsättningar förblir orörda under krisen, visar enkät
Söderberg & Partners har gjort en enkätundersökning hos 1 000 företag om hur den rådande osäkerheten i ekonomin påverkar deras verksamhet.

Det visar sig att bonusar och pensionsavsättningar förblir orörda hos många trots turbulensen. Bara 13 procent har svarat att de kan tänka sig växla ned sina anställdas pensionsavsättningar för att betala tillbaka dem när läget stabiliseras och 43 procent svarar att de inte tänker förändra bonusar.

Däremot är antalet företag som tror att de kommer behöva varsla eller permittera personal (37 procent) nästan lika stor som antalet som tror att de inte kommer behöva det (35 procent). Och 28 procent svarar att de i nuläget inte vet om de kommer varsla eller ej.

Hela 70 procent av företagen i enkäten svarar i alla fall att den nuvarande situationen kommer slå hårt mot dem och en fjärdedel tänker söka stöd från det statliga stödpaketet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561