NYHETSARKIVET
25 mar 2020 13:10
PRI: Vi kan leva med en kortsiktig värdeminskning
En värdeminskning i tillgångarna kan hanteras på kort sikt men i kombination med sjunkande långräntor är det stora fallet på de finansiella marknaderna den senaste månaden och coronakrisen oroande för hela pensionsbranschen.

Det skriver PRI:s vd Jan Ahlström i en kommentar.

Han uppger att PRI säkerställer att företagens pensionsåtaganden uppfylls även om bolagen skulle komma på obestånd.

"Vi har en lång historia av goda resultat och svenska företag har klarat sig väl under tidigare konjunktursvängningar. Vi kan bara hoppas att man lyckas bromsa smittan så att företagen och produktionen kommer ikapp snarast möjligt. Men givetvis sätter denna händelse spår i tillväxten. En konjunktursvängning kan främst påverka specifika branscher och underleverantörer. PRI är ett välkonsoliderat och motståndskraftigt företag, men det finns all anledning till vaksamhet tills vi vet den verkliga omfattningen av Corona-viruset", skriver han.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561