NYHETSARKIVET
25 mar 2020 13:12
Korttidsarbete slår mot tjänstepensionen
Regeringen har i sitt åtgärdspaket till följd av Coronapandemin föreslagit en möjlighet för korttidsarbete, som ett sätt att begränsa effekterna av den ekonomiska kris som följer i spåren av Corona.

Fack och arbetsgivare välkomnar möjligheten och bland andra Unionen har berättat om att man nu fått fram kollektivavtal för grupper som ska erbjudas möjligheten att gå ned i arbetstid. Med hjälp av statligt stöd ska man ändå få behålla delar av inkomsten, givet att Tillväxtverket godkänner uppgörelsen och beviljar statligt stöd.

För att arbetsgivaren ska kunna erhålla statligt stöd måste arbetstidsminskningen uppgå till 20, 40 eller 60 procent av ordinarie arbetstid. Löneminskningen ska uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent.

En detalj i sammanhanget är att det är den nya lönen, efter reduktion, även styr avsättningen till den kollektivavtalade tjänstepensionen som då beräknas på den reducerade lönen.

I dagens nyhetsflöde har vi fångat upp att Unionen nu tecknat kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen om möjlighet till korttidsarbete för idrottsutövare bland annat inom fotboll, ishockey och handboll. Mindre arbetstid, reducerad lön och därmed reducerad tjänstepension, är resultatet av det nya avtalet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561