NYHETSARKIVET
1 apr 2020 12:39
Pensionsmyndigheten gör tummen ned för utredningsförslaget om grundpension
Utredningen som tillsattes för att "rädda" garantipensionen efter domen i EU-domstolen får tummen ned av Pensionsmyndigheten. Utredarens försök att byta namn på förmånen är inte tillräckligt, menar Pensionsmyndigheten som påpekar att det finns stor risk att förmånen, trots namnbytet, skulle klassas som en minimiförmån vid domstolsprövning och då skulle man vara tillbaka på ruta ett igen.

I myndighetens remissvar skriver man så här:

"Det är av vikt att pensionen är förutsägbar för pensionärer och pensionssparare. Omräkningar av pensioner är således skadliga för förtroendet för pensionssystemet. Pensionsmyndigheten bedömer att det finns en stor risk att de nya grundskyddsförmånerna som föreslås i betänkandet skulle kategoriseras som minimiförmåner vid
en domstolsprövning, då de har en slående likhet med det nuvarande grundskyddet. Det innebär att förmånerna skulle behöva räknas om från grundpension och omställningspension i form av grundpension till pensionsförmåner som hanteras som minimiförmåner."

Den situationen vill Pensionsmyndigheten inte hamna i och vill, precis som fackförbundet Forena, att grundskyddet utreds på riktigt och inte bara sminkas om språkligt och skriver:

"Regelverket kring förmånerna är komplicerat och förmånernas olika syften är otydliga. Pensionsmyndigheten anser i avvaktan på en sådan översyn att garantipension för den som är född 1938 eller senare och garantipension till omställningspension fortsatt bör hanteras som minimiförmåner."

Det betyder att man fortsätter att exportera garantipensionsförmåner till utomlands bosatta i avvaktan på att man hittar vägar för att säkerställa att skyddet och den svenska lagstiftningen rimmar med EU-reglerna på området. Fast den lag som gör exporten möjlig är tillfällig och slutar gälla vid årsskiftet. Om politikerna vill fortsätta att exportera garantipensionen måste den lagen förlängas.

Pensionsmyndigheten skriver vidare att om lagstiftaren trots kritiken väljer att gå vidare med utredningens förslag så kommer man inte hinna med att sjösätta det till den 1 december 2020. Det beror bland annat på att man är fullt upptagen med att införa det nya inkomstpensionstillägget, alltså det förslag till förstärkning av inkomstpensionen som socialdemokraterna lanserat och som en enig Pensionsgrupp ställt sig bakom.

"Det är uteslutet för Pensionsmyndigheten att genomföra en implementering av de nya förslagen till den 1 december 2020, då utvecklingsverksamheten på myndigheten är ansträngd till följd av införandet av det politiskt överenskomna inkomstpensionstillägget och höjda pensionsåldrar. Nya grundskyddsförmåner kan tidigast införas om
ca 3–5 år, efter att inkomstpensionstillägget och de nya pensionsåldrarna har implementerats", skriver Pensionsmyndigheten i sitt remissvar.

Förutom att hantera de nya förslagen om grundskydd och "Shekarabitilläggen" i inkomstpensionen, har Pensionsmyndigheten ett stort projekt på gång med att byta ut stora delar av sina grundsystem. Det arbetet kommer myndigheten att bli tvungen att skjuta på, om politikerna menar allvar med de föreslagna ändringarna i inkomstpensionen och grundpensionsförmånerna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561