NYHETSARKIVET
1 apr 2020 12:39
Pensionsmyndigheten sänker återbäringsräntan för tradförsäkringen
Från och med i dag, den 1 april, sänker Pensionsmyndigheten återbäringsräntan i sin traditionella försäkring för pension under utbetalning. Räntan sänks från 9 till 3,5 procent.

Enligt Generaldirektör Daniel Barr är sänkningen en effekt av att tillgångarna minskat i värde i den pågående Coronakrisen, något som gjort att den kollektiva konsolideringen fallit.

- Vi låg under förra året utanför vårt målintervall på konsolideringen som ska vara 95–105 procent. När det var upp över 108 valde vi att höja återbäringsräntan till 9 procent för att på så sätt dela ut kapitalet till spararna lite snabbare. Nu ligger konsolideringsnivån preliminärt på 100 procent och vi har från och med i dag sänkt till 3,5 procent, säger Daniel Barr till Pensionsnyheterna.

Under 2020 har återbäringsräntan ändrats vid flera tillfällen. I januari och februari låg den på 8 procent och i mars höjdes den till 9 procent för att nu i april sänkas till 3,5 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561