NYHETSARKIVET
21 apr 2020 13:06
Avanza ökade antalet tjänstepensionskunder med fem procent
Under årets första kvartal har Avanza ökat antalet tjänstepensionskunder från 92 600 till 97 100. Det är en ökning med fem procent från årsskiftet och en ökning med 19 procent på ett år, enligt nätbankens kvartalsrapport.

Sparkapitalet har dock minskat med tio procent från årsskiftet till sista mars, både totalt sett och inom tjänstepensionskonton. Det beror på den negativa börsutvecklingen under årets första kvartal.

Det totala sparkapitalet uppgick vid kvartalets slut till 368 miljarder kronor, ner från 407 miljarder vid årsskiftet. Trots kvartalsnedgången på tio procent så är sparkapitalet totalt sett tio procent högre än efter första kvartalet förra året och 13 procent högre inom tjänstepensionskonton, enligt rapporten.

Det löpande premieinflödet till tjänstepension uppgick i genomsnitt till 239 miljoner kronor per månad senaste tolvmånadersperioden, en ökning med 18 procent jämfört med samma period förra året.

I rapporten noteras dock att det finns en risk med att premieinflödet till tjänstepensioner minskar under en period framöver på grund av Coronakrisens effekter och faktumet att många företag nu kämpar för sin fortlevnad. Detta trots att exponeringen i Avanzas tjänstepensionsaffär, räknat för de mest utsatta branscherna, är begränsad.

"Pågående kris skulle också̊ kunna innebära att vissa företag skjuter upp beslut om ny tjänstepensionspartner, vilket kortsiktigt kan komma att påverka tillväxten i tjänstepensionsaffären", skriver Avanza.

Avanzas resultat efter skatt uppgick till 305 miljoner kronor från 87 miljoner kronor efter första kvartalet 2019, en ökning med 250 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561