NYHETSARKIVET
22 apr 2020 12:57
Två nya styrelseledamöter i Fullmaktskollen
Vid en bolagsstämma igår den 21 april valdes Folksam Livs chef för produktutveckling, Karin George af Klercker och Magnus Vesterlund, chefekonom på Svensk Försäkring, till nya ledamöter i Fullmaktskollen.

Marie Evander från Pensionsmyndigheten blev även omvald till styrelseordförande.

Övriga ledamöter som ingår i Fullmaktskollens styrelse är Maria Hård af Segerstad, Handelsbanken Liv, Lars Frisk, Max Matthiessen, Henrik Uhlén, Söderberg & Partners samt Karin Lindblad, SFM.

Vid bolagsstämman omvaldes också Håkan Wikander, Pensionsmyndigheten, och Jonas Stenmark, Säkra, som suppleanter. Johan Isacsson, Skandia, valdes in som ny suppleant.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561