NYHETSARKIVET
22 apr 2020 12:58
Morningstar blir helägare av Sustainalytics
Analysfirman Morningstar köper de kvarvarande 60 procenten av hållbarhetsanalysleverantörer Sustainalytics.

Parterna offentliggjorde förvärvet den 21 april. Sedan 2017 äger Morningstar 40 procent av Sustainalytics och köpet av den resterande andelen väntas godkännas och slutföras under det tredje kvartalet.

Till att börja med ska Morningstar betala 55 miljoner euro i år och göra ytterligare betalningar under 2021 och 2022.

Sustainalytics levererar ESG-data (environmental, social and governance) och ska tillsammans med Morningstar arbeta med att ta fram hållbarhetsbetyg på portföljnivå och inte bara för enskilda värdepapper.

"Genom att slå ihop oss ska våra två bolag spela en ännu större ledarroll i ESG-landskapet. Tillsammans ska vi erbjuda ännu djupare ESG-analys och insikter, ett bredare universum av betyg och mer innovativa produkter för att hjälpa investerare fatta ännu mer välinformerade beslut", skriver det Amsterdambaserade Sustainalytics vd Michael Jantzi i ett brev till bolagets kunder.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561