NYHETSARKIVET
22 apr 2020 13:00
Handelsbanken Livs rörelseresultat ner 46 procent jämfört med 2019
När Handelsbanken Liv idag släpper sin kvartalsrapport för första kvartalet 2020 så framgår det att rörelseresultatet försämrades med 137 miljoner kronor jämfört med första kvartalet förra året.

I år uppgick rörelseresultatet till 163 miljoner kronor medan det vid motsvarande period förra året uppgick till 300 miljoner kronor.

Däremot ökade det administrativa resultatet med nio procent, från förra årets 227 miljoner kronor till 251 miljoner kronor i år. Det beror på mer förvaltat kapital, även om det vid slutet av rapportperioden återigen gått ner till samma nivå som första kvartalet 2019.

Bolaget rapporterar också ökade kostnader med sex miljoner kronor till totalt 121 miljoner kronor, vilket beror på avskrivning av anskaffningskostnader tillsammans med ökade personalkostnader.

Premieflödena fortsatte att utvecklas positivt och ökade med 57 miljoner kronor för bolagets fokusområde, vilket är tjänstepension inom fondförsäkring. Nyteckning inom fond och depå ökade med 355 miljoner kronor, motsvarande 30 procent, jämfört med förra året och uppgick i år till 1,5 miljarder kronor.

Det finansiella resultatet uppgick till -153 miljoner jämfört med fem miljoner kronor vid första kvartalet 2019. Att resultatet blev negativt beror på att avkastningen inom traditionellt förvaltade portföljer var negativ under årets första kvartal och därför understeg avtalade garantiräntor. Avkastningen blev -1,78 procent, enligt Handelsbanken Livs rapport.

- Vår traditionella portfölj med utfästa årliga garantier är naturligtvis kostsam i detta läge, vilket ger ett svagt kvartalsresultat. I övrigt går affären fortsatt bra även om flödena under mars påverkades. Vi har möjliggjort för våra företagskunder i tjänstepension att avstå från sitt månadssparande men behålla alla riskförsäkringar vilket en del har nappat på. Trots detta har vi en ökning av inbetalda premier totalt med 35%, säger vd Louise Sander i en kommentar.

I ytterligare kommentarer i rapporten meddelar bolaget att efterfrågan för produkten Kapitalspar Depå ökat under kvartalet och att det haft ett av sina bästa kvartal vad gäller nyförsäljning.

"Vidare har den enhet i banken som jobbar med flyttrådgivning på distans haft en hög efterfrågan och jobbat för högtryck med ökande flyttvolymer som följd", enligt rapporten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561