NYHETSARKIVET
22 apr 2020 13:07
Skandia: Bristerna är åtgärdade och kunderna har inte utsatts för risk
Bristerna som Finansinspektionen valde att bötfälla Skandia Liv för är åtgärdade och bolagets kunder har inte varit utsatta för någon risk på grund av dem.

"Vi har tagit till oss av den kritik som Finansinspektionen riktat mot oss och vi tar detta på största allvar. Det är viktigt att påpeka att kunderna hela tiden varit trygga och inte utsatta för någon risk. Skandia är ett finansiellt starkt och välskött bolag som lever upp till sina framtida åtaganden mot våra kunder", säger koncernchefen Frans Lindelöw i en kommentar.

Under det fjärde kvartalet har Skandia implementerat förändringar vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar samt kapitalkrav relaterat till annullationer. Någon påverkan på Skandia Livs kapitalstyrka har inte kommit av de införda förändringarna. Vid årsskiftet hade bolaget en kapitalkvot på 465 procent, fem gånger det kapital som regelverket kräver.

"Skandia har som ledstjärna att agera transparent i allt vi gör och har under hela processen agerat enligt detta och fört en dialog med FI. Vi har i årsredovisningarna från 2017 kommunicerat att FI granskat våra beräkningar. Styrelsen och ledningen har under processens gång nära följt frågan och den dialog som funnits med Finansinspektionen", säger Frans Lindelöw.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561