NYHETSARKIVET
23 apr 2020 12:49
Nordeuropa samarbetar med Söderberg & Partners om ny produkt för distansarbete
Söderberg & Partners har analyserat arbetsskadeförsäkringen (TFA) vid distansarbete och kommit fram till att den inte är tillräcklig och därför kontaktat Nordeuropa för att skyndsamt ta fram kompletteringar.

Frågan har kommit upp nu med anledning av att många arbetar hemma på grund av Covid-19.

"I vår analys av hur, och när TFA gäller vid hemarbete upptäckte vi en del
begränsningar. Då man i Sverige, och främst Stockholm, uppmanat folk att jobba hemma väcks naturligtvis frågan om hur anställdas skydd påverkas när vår "ordinarie" arbetsplats flyttas hem", säger Pär Grip, analytiker på Söderberg & Partners.

Nordeuropa hade möjlighet att snabbt hjälpa till.

"Vi insåg att det fanns brister i de anställdas skydd som snarast behövde åtgärdas med gemensamma krafter. Med hjälp från återförsäkringsbolagets aktuarier prioriterade vi arbetet med att ta fram en enkel och smidig produkt som kan fungera. På några dagar hade vi en grund och på en veckas tid nådde produkten marknaden", säger Lena Wikström, Affärschef på Nordeuropa Försäkring.

Det handlar om en olycksfallsförsäkring som gäller där TFA hade gällt om det var på ordinarie arbetsplats. Produkten är framtagen med ett långsiktigt perspektiv och inte bara för att finnas tillgänglig under en pandemi.

Nordeuropa och Söderberg & Partners blir även de första som tecknar försäkringen för sina anställda.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561