NYHETSARKIVET
29 apr 2020 13:00
Negativ totalavkastning i SEB Trygg Liv Gamla
SEB Trygg Liv Gamla har i likhet med alla andra på kapitalmarknaden träffats av Coronakrisen. Bolaget redovisar en totalavkastning på minus 5,2 procent för första kvartalet 2020.

Konsolideringen har gått ned och landade på 103 procent medan solvensgraden uppmättes till 205 procent. Så sent som den sista februari låg konsolideringsgraden på 108 procent vilket visar att fallet i mars var tufft.

Vid årsskiftet förvaltade bolaget 179,4 miljarder kr, en siffra som säkert backat en del efter raset under första kvartalet.

Från och med den 1 april 2020 har återbäringsräntan sänkts från 5,0 till 0 procent. Mätt under de tio senaste åren, 2010-2019 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 7,84 procent.

SEB Trygg Liv Gamla har varit stängt för nyteckning sedan 1997 och i och med att beståndet åldras så faller premieintäkterna, vilket är helt enligt plan, uppger bolagets vd Nils Henriksson för Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561