NYHETSARKIVET
29 apr 2020 13:01
Nordea Livs premier steg med 44 procent
Nordea Liv & Pensions resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till 203,3 miljoner kronor. Det är tio procent högre än samma period 2019 och ökningen beror främst på ökningen som skett i kundmedel under förvaltning, enligt den senaste kvartalsrapporten.

Kundmedel under förvaltning är tio procent lägre än vad det var vid årsskiftet (166,7 miljarder kronor) men är trots det tre procent högre än efter första kvartalet 2019 och uppgår per sista mars till 149,2 miljarder kronor. Nedgången från årsskiftets nivå har sin förklaring i Coronakrisen, något Nordea Liv & Pension inte är ensamma om.

Marknadsläget under kvartalet påverkade avkastningen negativt. Inom tjänstepension med garanti uppgick avkastningen för en genomsnittlig kund i arbetsför ålder till -11,3 procent. En genomsnittlig kund i arbetsför ålder inom tjänstepension fond fick en avkastning på -15,7 procent.

Inbetalda premier för det första kvartalet uppgick till 7,9 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året och nivån på 5,4 miljarder kronor är ökningen 44 procent, enligt kvartalsrapporten.

Det är satsningen inom tjänstepensionsaffären som gett resultat, enligt Nordea. Under första kvartalet 2020 har både löpande och inflyttade premier från tjänstepension fortsatt att öka.

En annan sak som bidragit till ökningen av inbetalda premier är kapitalförsäkring inom Private Banking, som har visat en stark ökning gentemot föregående år samt även en ökad inflyttning av kapital inom avtalspension, enligt rapporten.

"Det första kvartalet 2020 inleddes i samma starka anda som föregående år avslutades. Men spridningen av Corona har inneburit en stor osäkerhet på marknaden, fallande börser och minskad avkastning, vilket är en tuff situation för alla. Något som dock är betryggande i rådande tider är den operativa stabiliteten vi ser i vår verksamhet och att vi har väldigt engagerade medarbetare som gjort sitt yttersta för att fortsätta finnas till hands och hjälpa våra kunder under denna kris", säger vd Johan Nystedt i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561