NYHETSARKIVET
30 apr 2020 13:02
Pensionsmyndigheten behåller återbäringen på 3,5 procent
Den 1 april sänkte Pensionsmyndigheten återbäringsräntan för den traditionella försäkringen från nio till 3,5 procent. Nivån ligger kvar för maj också, meddelar Pensionsmyndigheten i samband med att avkastningen för trad redovisas.

För årets första kvartal blev avkastningen -4,46 procent.

Premieinkomsten för tradförsäkringen uppgick till 1 886,7 miljoner kronor jämfört med 1 454,9 miljoner kronor under samma period förra året.

Utbetalningarna uppgick till 637,7 miljoner kronor och under året har nästan 20 procent av de nya pensionärerna valt att flytta sina PPM-pengar till traditionella försäkringen, meddelar Pensionsmyndigheten.

De förvaltade tillgångarna uppgick vid kvartalets slut till 45 530,8 miljoner kronor jämfört med 39 182,3 miljoner kronor efter första kvartalet 2019.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561