NYHETSARKIVET
30 apr 2020 13:05
Avtalet om lägre inträdesålder i SAF-LO är villkorat
Svenskt Näringsliv och LO är överens om att gradvis sänka intjänandeåldern för Avtalspension SAF-LO. LO, som är den organisation som har störst andel av den yngre arbetskraften, har länge stuckit ut i och med att man haft en hög ålder, 25 år, innan man får rätt till tjänstepension.

Frågan har varit uppe flera gånger men arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv har sagt nej och hänvisat till att det då skulle bli för dyrt att anställa yngre arbetskraft om man utöver lön även skulle betala för tjänstepension.

LO har dock drivit frågan kraftfullt och nu är man överens med arbetsgivarna om att sänka inträdesåldern.

Men Svenskt Näringslivs pensionsexpert Ingvar Backle betonar att ingenting är klart.

- Den preliminära överenskommelse som slöts för en tid sedan bygger på att vi får igenom ett treårigt avtal med LO. Om vi inte får det faller denna överenskommelse, säger Ingvar Backle till Pensionsnyheterna.

När en förändring kan komma till står också skrivet lite i stjärnorna. Det beror ju på när lönerörelsen avslutas med en uppgörelse. När det kan ske är oklart. Parterna har ju bestämt att på grund av Coronapaepidemin prolongera det nuvarande avtalet med 7 månader.

Det preliminära avtalet bygger på en infasning. Det första året sänks inträdesåldern från 25 till 24 år. Året därefter sänks det från 24 till 23 år och så vidare.

Men det är viktigt att komma ihåg att om man blir överens med LO om ett treårigt avtal så ska det slutas ett nytt avtal. Om alla tecken står rätt i skyn fram till dess blir intjänandestarten 22 år som lägst.

- Vad som händer därefter går det inte att säga något om. En ny avtalsrörelse är en ny avtalsrörelse, säger han.

Coronapandemin har ökat arbetslösheten mycket bland de jobb som unga ofta tar som ingångsjobb. Det handlar då om besöksnäring och hotell- och restauranganställda som börjar jobba tidigt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561