NYHETSARKIVET
30 apr 2020 13:06
SPP:s tvåsiffriga tillväxtmål står fast
Det finns ingen anledning att i nuläget justera det tillväxtmål som SPP har, trots att marknads- och samhällsläget är mer turbulent än vad någon kunde väntat sig vid årsskiftet. Målet om tvåsiffrig lönsam tillväxt står fast, säger vd Staffan Hansén till Pensionsnyheterna med anledning av dagens kvartalsredovisning.

Bolagets vd har tidigare sagt att lönsam tvåsiffrig tillväxt ska ske genom konsolideringar i branschen men även egen försäljning.

- Vi är ödmjuka inför det faktum att osäkerheten runt både Sveriges ekonomi och världsekonomin ökat. Däremot ser vi inte anledning att justera våra långsiktiga ambitioner baserat på det vi vet idag, säger Hansén.

Dagens rapport redovisade något lägre nyförsäljning än vid samma period förra året men det förvaltade kapitalet ligger kvar på samma nivå och inbetalda premier steg med nästan tio procent. Under omständigheterna är Hansén nöjd med kvartalets utveckling.

- De delar av resultatet som vi kan påverka, såsom premieinkomst, flyttnetto och nettoflödet har vi bra siffror för. Givetvis påverkas vi av oron på finansmarknaderna, men vi har en solvenskvot på 166 procent och riktigt bra motståndskraft, säger han.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561