NYHETSARKIVET
30 apr 2020 13:07
SPP:s inbetalda premier steg nästan tio procent
Resultatet före skatt för SPP under det första kvartalet uppgick till 79 miljoner kronor. För motsvarande period förra året uppgick det till 170 miljoner kronor, enligt bolagets senaste kvartalsredovisning.

Nyförsäljningen uppgick till 447 miljoner kronor jämfört med 467 miljoner förra året och bolagets förvaltade kapital låg efter kvartalets utgång på 180 miljarder kronor. Det är samma nivå som för ett år sedan.

Inbetalda premier var 3 518 miljoner kronor, en ökning med 9,6 procent från första kvartalet 2019.

Solvenskvoten ligger på 166 procent. Verksamheten har kunnat utvecklas enligt plan trots den höga graden av distansarbete under kvartalet.

"Vår digitalisering har möjliggjort hög produktivitet även med distansarbete. Samtidigt är SPP:s medarbetare värda en stor eloge för förmågan att hitta nya vägar framåt under dessa speciella omständigheter", kommenterar vd Staffan Hansén.

Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat -10,2 procent under kvartalet och för en typkund som uppnått pensionsålder -5,0 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till -13,9 procent. För fonden SPP Mix 20, som är representativ för sparare i pensionsålder, uppgick avkastningen under kvartalet till -6,1 procent.

"Våra noterade aktieinnehav föll i linje med sina jämförelseindex, och kreditportföljen avkastade -2,3 procent. Värderingarna på våra fastigheter var oförändrade, medan hyror har betalats vilket gett en stabil avkastning på 1,2 procent för kvartalet", säger Staffan Hansén.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561