NYHETSARKIVET
20 maj 2020 13:08
Folksam skickar nytt brev till regeringen om tjänstepensionsregleringens skatteeffekter
Den här veckan skickade Folksam ett nytt brev till finansminister Magdalena Andersson om den nya tjänstepensionsregleringens koppling till skattelagstiftningen.

Redan i november skickade man ett första brev till Andersson där det lyftes fram att skattelagstiftningen inte anpassats till nya tjänstepensionslagen, vilket skapar problem för kundägda bolag.

I nya brevet skriver koncernchefen Ylva Wessén att detta problem medför att kundägda tjänstepensionsbolag samt deras kunder riskerar omotiverade skatteuttag. En motsvarande skatteeffekt drabbar inte aktiebolag, medan det för kundägda pensionsbolag kan leda till minst några hundra miljoner kronor och som mest en miljard kronor i skatt, enligt brevet.

Därmed stängs ett stort antal pensionssparare ute från den nya tjänstepensionslagen och går miste om nyttan av lagstiftningen.

För att verksamheten ska anpassas till den nya lagen krävs det att tjänstepensionsverksamheten renodlas från annan verksamhet, alltså att spararnas kapital flyttas inom koncernen så att verksamheterna inte ligger i samma bolag. När pensionskapital flyttas inom en kundägd koncern kan det inte göras med en skattemässig kontinuitet, skriver Wessén i brevet.

"Pensionsspararna i kundägda bolag kan vid en renodling därför drabbas negativt av direkta och indirekta skatteeffekter. Detta trots att sådana så kallade delöverlåtelser alltså krävs för att renodla verksamheten till tjänstepensionsföretag enligt nya lagen. Vid en delöverlåtelse sker i realiteten ingen förmögenhetsöverföring och inget resultat uppstår, varför det skatteuttag som uppstår framstår som omotiverat", enligt brevet.

Det framgår även att Folksam analyserat rättsläget med interna och externa experter och för dessutom en dialog med Skatteverket. Bolaget menar att skattelagstiftningen behöver justeras och skickar med brevet ett förslag till ny lagtext till finansdepartementets skatteavdelning.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561