NYHETSARKIVET
29 maj 2020 13:46
FI skickar enkäter till försäkringsföretag om flytträtt i juni
Finansinspektionen har tre områden om vilka enkäter ska skickas till utvalda försäkringsföretag i år. Ett av dem är regeringsuppdraget om flytträtt och myndigheten ska skicka enkäter till samtliga livförsäkringsföretag med fond- och depåförsäkring i juni.

De övriga två områdena är cyberrisker och hållbarhet.

Enkäten om flytträtt är en del av det regeringsuppdrag till tillsynsmyndigheten från regeringen som skickades i april. Där fick FI i uppdrag att kartlägga konsekvenserna av en utvidgad rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar.

I uppdraget ingår att inhämta uppgifter från företagen om hur många avtal som tecknats före den 1 januari 2000 respektive den 1 juli 2007 och hur många av dessa som inte kan överföras eller återköpas. Dessutom ska det bland annat kartläggas hur många av dessa avtal som är fribrevslagda idag samt hur många fond- och depåförsäkringsavtal som ingåtts före
 den 1 januari 2000 respektive den 1 juli 2007.

Utöver det ska FI kartlägga villkoren i de försäkringar som idag inte kan återköpas samt hur företagen och det kvarvarande kollektivet skulle kunna påverkas om det skulle införas en ovillkorlig rätt till återköp.

Uppdraget till regeringen ska redovisas den 30 november.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561