NYHETSARKIVET
1 jun 2020 13:43
Regeringen vill att AP-fondernas hållbarhetsarbete stärks ytterligare
Det är positivt att AP-fonderna tagit stora kliv och genomfört utvecklingsarbeten inom hållbarhetsområdet, anser regeringen. I sin granskning av fonderna betonar man dock att hållbarhetsarbetet behöver stärkas ytterligare.

I rapporten, som kom i fredags lyfts även konsulten McKinseys studie om AP-fonderna fram. Som Pensionsnyheterna tidigare rapporterat har konsulten i den årliga granskningen lyft fram att AP-fonderna kommit längre i hållbarhetsarbetet än flera jämförbara globala institutionella investerare.

"Första–Fjärde AP-fonderna har dock ett starkare lagkrav avseende hållbarhet än andra ledande institutionella investerare och det bör därför också kunna förväntas att de ligger i framkant på detta område. Att AP- fonderna enligt McKinsey utmärker sig framför allt genom sitt ägarengagemang, men även när det gäller integrering av hållbarhet i kapital- förvaltningen, är i linje med Första–Fjärde AP-fondernas nya krav om föredömlig förvaltning. Det finns dock områden att fortsätta belysa och förbättra som t.ex. att innehav av fossila tillgångar inte överensstämmer med Parisavtalet och investeringars påverkan på biologisk mångfald. Även om ett år är för kort tid för att kunna utvärdera det nya hållbarhetsmålet anser regeringen att arbetet med hållbarhet bör fortsätta att stärkas", skriver regeringen i en lång och krånglig mening.

En utmaning för AP-fonderna i hållbarhetsarbetet blir investeringarna i onoterade tillgångar. Detta eftersom de i regel är mindre genomlysta än noterade tillgångar. Här hoppas regeringen att AP-fonderna fortsätter att sträva efter ökad transparens.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561