NYHETSARKIVET
1 jun 2020 13:45
Shekarabi: Behovet att höja pensionerna har knappast blivit mindre
Höjningen av pensioner har blivit ännu mer aktuellt på grund av den pågående coronapandemin. Det uppgav socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi när socialdepartementet idag genomförde ett digitalt seminarium om coronapandemins effekter på pensionerna.

I inledningen pratade han om pensionstillägget, Socialdemokraternas hjärtefråga som efter en överenskommelse i Pensionsgruppen i mars blir verklighet. Han betonade att reformen ska gå igenom nästa år.

- Vi kan se att behovet att höja pensionerna knappast blivit mindre efter den senaste tidens kris.

På det digitala seminariet deltog även Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr och analyschef Ole Settergren, Avanzas sparekonom Johanna Kull, Minpensions Kristina Kamp samt Ingemar Hamskär, PRO, och Anna Eriksson, SPF Seniorerna.

Settergren inledde med en kort presentation av hur pandemin kan påverka inkomstpensionen och sa att den troligtvis kommer räknas ner med 1,5 procent till det kommande årsskiftet på grund av att inkomstutvecklingen är svag.

Samtidigt uppgav han att det vid årets början fanns ett stort överskott i inkomstpensionssystemet, som översteg skulderna med 8,02 procent. Därför väntas inte "bromsen" behövas det kommande årsskiftet. Ole Settergren flaggade samtidigt att balanseringen kan behöva aktiveras 2022 om utvecklingen fortsätter vara negativ.

Dock sa han även att vi idag inte vet exakt hur stor den negativa påverkan från pandemin på samhällsekonomin blir. Först i oktober vet vi effekten på inkomstpensionen nästa år.

Den efterföljande paneldebatten berörde allt från inkomstpensionen till premiepensionen och hur man ska tänka i det rådande läget.

Minpensions Kristina Kamp sa att det bästa sättet att höja inkomstpensionen hittills varit att jobba längre, men att hon är orolig att möjligheten att förlänga arbetslivet på grund av krisen blir sämre.

PRO:s sakkunnige Ingemar Hamskär sa i sin tur att systemet är underfinansierat och att inkomstpensionen i allmänhet följt inkomstutvecklingen dåligt. Där vill organisationen att regeringen stärker finansieringen.

Vad gäller premiepensionen berörde diskussionen hur aktiva pensionsspararna borde vara, särskilt med tanke på den svajiga marknaden. Här ansåg Avanzas Johanna Kull att man ska vara medveten om sin premiepension men inte "dribbla med sitt sparande" genom att försöka öka eller dra ner risken eftersom man då ofta kan vara sen på bollen.

Hamskärs och PRO:s syn på premiepensionen är mer av det slaget att man hellre vill se mer fokus på en förstärkning av inkomstpensionen. Dock ser man positivt på att staten i och med de senaste förslagen ibland annat Mikael Westbergs utredning ser ut att kunna öka sitt ansvar.

Kristina Kamp i sin tur ansåg att PPM är onödigt förtalat och att det är viktigt att tänka på att den får en utjämnande effekt om inkomstpensionen minskar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561