NYHETSARKIVET
2 jun 2020 13:27
Stefan Lundbergh får nytt uppdrag på Cardano
Pensionskonsulten Cardano har gjort två seniora utnämningar till sitt Defined Contribution Team, området som ansvarar för premiebestämda pensionslösningar.

Ett av namnen torde vara ganska känt i den svenska pensionsbranschen. Det handlar om Stefan Lundbergh, som till vardags även är direktör för Cardanos analysdel Cardano Insights. Han blir nu parallellt även chef för DC Design på Cardanokoncernen.

Lundbergh har suttit i Fjärde AP-fondens styrelse och fick 2017 även regeringsuppdraget att se över premiepensionssystemet. Snabbutredningen resulterade i ett betänkande, som han dessutom redogjorde för på Terminsstart Pension i september 2017.

Den andra utnämningen är David Bird, som rekryteras från Willis Towers Watson till rollen som chef för Cardanos DC Platform.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561