NYHETSARKIVET
2 jun 2020 13:28
FI hemställer om ny övergångsbestämmelse till lagen om tjänstepensionsföretag
Finansinspektionen har precis innan månadsskiftet till juni skickat en hemställan till finansdepartementet om att det införs en ny övergångsbestämmelse till lagen om tjänstepensionsföretag.

Övergångsbestämmelsen ska möjliggöra för FI att bevilja tillstånd för en understödsförening som driver tjänstepensionsverksamhet, en så kallad tjänstepensionskassa, att omvandlas till tjänstepensionsföretag även om det vid tidpunkten för FI:s beslut tillfälligt inte uppfyller bestämmelserna om riskkänsligt kapitalkrav i samma lag.

"En sådan lagändring bör ske snarast för att FI ska kunna besluta i ärenden om omvandling till tjänstepensionsföretag senast den 31 december 2020", skriver Finansinspektionen.

Tjänstepensionskassorna tillämpar den upphävda lagen om understödsföreningar och för att kunna fortsätta med sin verksamhet har de varit tvungna att ansöka om tillstånd till omvandling till antingen tjänstepensions- eller försäkringsföretag senast i slutet av april. Just nu handlägger FI åtta ansökningar om omvandling till tjänstepensionsföretag och alla utom en har begärt att den ska gälla från den 1 januari 2021.

"Det är därför angeläget att en lagändring kommer till stånd snarast så att FI kan besluta i ärendena före årsskiftet", skriver FI.

Finansinspektionen menar enligt sin preliminära uppskattning att de som ansökt har sunda verksamheter. Däremot har Covid-19-pandemins effekter skapat en risk för att någon eller några får svårt att leva upp till ställda kapitalkrav vid tiden för Finansinspektionens beslut om omvandling.

"Eftersom ett tjänstepensionsföretags verksamhet normalt är av mycket långsiktig karaktär medger regelverket åtgärdsplaner som sträcker sig över flera år. Det är därför rimligt att även de som söker tillstånd under en period med tillfälliga ogynnsamma marknadsförhållanden ges möjlighet att uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet", skriver Finansinspektionen och bedömer att skälen till att införa en övergångsbestämmelse är goda.

Konsekvenserna kan annars vara att en tjänstepensionskassa måste träda i likvidation om ansökan om omvandling avslås på grund av brister i kapitalkrav.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561