NYHETSARKIVET
2 jun 2020 13:28
Minpension gjorde användbarhetsstudie av Uttagsplaneraren
I oktober lanserade MinPension sin tjänst Uttagsplaneraren till stort intresse och fick snabbt in ungefär 2 900 användare per dag.

Nyligen har en kvantitativ undersökning för att mäta användbarheten av tjänsten genomförts med deltagare som befann sig i skedet att planera när och hur de ska ta ut sin pension, säger vd Anders Lundström till Pensionsnyheterna.

Några av de intressanta resultaten var att många planerar att ta ut sin pension parallellt med en annan typ av inkomst under en övergångsperiod. Det ställer krav på kompletterande information och funktioner.

- Sedan var det så att många uppfattade det som en tröskel att använda Uttagsplaneraren och sätta sig in sin pensionssituation till att börja med. Dessutom märkte vi att många har ett behov av att bekräfta sina slutsatser samt val. Vi tittar på olika lösningar som "tänk på att" eller exempelvis checklistor för att kunna ha en dialog med kundservice och där prata med någon i efterhand för att få bekräftelse på att de gjort rätt val, säger Lundström.

Samtidigt tyckte alla deltagare att tjänsten var mycket värdefull och ger bra vägledning men som kräver lite mer tid än övriga webbplatsen, för att sätta sig in i.

- De flesta tycker att den är användbar men det ställer nu nya krav på att uppdatera information. Det har varit ett envetet arbete att utveckla tjänsten och vi har några områden att vidareutveckla, säger Lundström.

Behovet att få med pågående pensionsutbetalningar är en hög prioritet där en förstudie pågår för närvarande men en fördjupad analys av undersökningen ska göras innan en åtgärdslista ska tas fram för fortsatt förändringsarbete.

Nu har Uttagsplaneraren ungefär 1 500 unika användare per dag men det är lite skillnad i användning under pandemin, menar Lundström. Framför allt föll användandet markant under mars månads kraftiga börsnedgång.

När det gäller vilka som är mest aktiva så handlar det om användare i åldersspannet mellan 61 och 63 år, enligt Lundström.

Just nu är det fortfarande bara AMF som är anslutet till alla tjänster inom Uttagsplaneraren. Swedbank och SPP arbetade med att ansluta nya beräknings- och regelverkstjänster, där förhoppningen var att det skulle vara klart tidigt 2020. Nu blir det senare i år, eftersom nuvarande situationen påverkat mycket av arbetet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561