NYHETSARKIVET
2 jun 2020 13:31
Beslut om fondtorget kan komma att skjutas upp
Någon start för det nya upphandlade fondtorget redan i januari 2021 kommer det inte att bli. En anledning till det är att beredningen av de nya tilläggspensionerna tagit mycket tid. En annan anledning är att Pensionsgruppen vill ha mer kött på benen om vad den nya upphandlingsmyndigheten ska göra och hur den ska jobba.

- Det kommer att bli uppskjutet, det är jag fullständigt övertygad om, säger Solveig Zander, riksdagsledamot för centerpartiet och medlem av Pensionsgruppen.

- På de senaste mötena har jag märkt att även de andra har varit inne på det spåret, säger hon.

Hon säger att man i Pensionsgruppen eller i vart fall i Centerpartiet, vill veta mer om vad den här nya myndigheten ska ha för uppgifter innan man fattar beslut om förändringen.

- Vår inställning är att det ska vara ett mer öppet torg. Och de förändringar man redan gjort på Pensionsmyndigheten har ju redan givit resultat, säger Solveig Zander till Pensionsnyheterna.

Hon håller inte med utredare Westberg som förordade att Sjunde AP-fonden skulle bli den nya upphandlingsmyndigheten med ansvar för fondutbudet på torget.

- Vi ser hellre än nämndmyndighet under Pensionsmyndigheten. Sen vet vi ju inte hur självständig en sån myndighet kan bli och om det är huvudmyndigheten eller nämndmyndigheten som bestämmer. Det vill vi ha mer underlag om, säger Solveig Zander.

Hon menar att det inte är någon stor brådska med att få den ny myndigheten på plats eftersom systemet fungerar i dagsläget. På sikt ska dock frågan med det upphandlade fondtorget hanteras. Det handlar alltså inte om att skrota förslagen, som är resultatet av pensionsöverenskommelsen som Pensionsgruppen enades om 2017.

- På sikt ska det genomföras så att kontrollen blir bättre på fondtorget, säger hon.

Ordföranden i Pensionsgruppen, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, har drivit frågan i gruppen, enligt Solveig Zander.

- Han vill naturligtvis se resultat. Det skulle jag också vilja om jag vore honom. Men vi behöver ha mer kött på benen innan vi fattar beslut och det är ingen riktig brådska, säger hon.

Om Pensionsgruppen bestämmer sig för att skjuta på beslutet om det upphandlade fondtorget behöver regeringen bara skriva ett tilläggsdirektiv till utredningen om inrättandet av den nya myndigheten och ändra datumet så att det blir något annat en den 1 januari 2021.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561